جلیقه یخی

جلیقه خنک کننده یک تکه از لباس های ویژه طراحی شده است که برای پایین آوردن یا تثبیت دمای بدن و قرار گرفتن در معرض هوای گرم و یا محیط های غیر قابل تحمل تر است. جلیقه های خنک کننده توسط بسیاری از ورزشکاران، کارگران ساختمانی و جوشکارها، و همچنین افرادی که مبتلا به بیماریهای قلبی و یا انواع مختلف آسیب های ورزشی استفاده می شود.